Dendorsky

253 teksty – auto­rem jest Den­dor­sky.

Naj­gor­szą bro­nią przyszłości jest inteligencja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2014, 14:26

Najmądrzej­si ludzie te­go świata to Ci, którzy w po­re uświado­mili so­bie jak mało w życiu są w sta­nie się dowiedzieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2014, 02:56

Co nie mieści się w głowie, na­leży mieć w dupie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2014, 12:03

Kłam­stwo jest jak dziec­ko. Nig­dy nie wiado­mo co z niego wyrośnie. 

myśl dnia z 21 stycznia 2015 roku
zebrała 21 fiszek • 29 czerwca 2014, 23:40

Przeszedłeś przez piekło a świat nie kończy sie im­prezą,
jeszcze nie jed­na z krzy­wych dusz Cie wed­rze w tą codzienność... 

myśl • 21 czerwca 2014, 11:03

Kończy się wszystko

Odtwórz

1. Po­woli kończy sie wszys­tko w górze nie wi­dać gwiazd
po­woli niszczy sie wi­dok na otaczający świat
a czas wciąż gna za sobą zos­ta­wiając smu­ge strat,
na Twoich dłoniach krew [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2014, 12:49

Z no­wym ro­kiem, przychodzą sta­re nadzieje.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2014, 12:22

Cho­tyzont rzeczy­wis­tości ok­reślają nasze ra­my emocjonalne 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2013, 00:56

Pieniądze upośledzają cierpliwość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2013, 02:33

"ja­ko je­dyna oso­ba, jes­teś w sta­nie wejść w mój świat
masz tam klucze i akt włas­ności moich wad..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 października 2013, 23:44

Dendorsky

Mentalny sukinsyn :]. Kultura jest tylko tam, gdzie jest bezpieczeństwo życia...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2015, 21:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 13:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 13:09Odys syn Laer­te­sa sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 10:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 10:03giulietka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 09:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 09:49giulietka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 09:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...] 

21 stycznia 2015, 09:42giulietka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo jest jak dziec­ko. [...]